Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

i. Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou EXPORT TEAM s.r.o. so sídlom v : Liptovský Mikuláš ,Priemyselná 1/2034, PSČ: 031 01, IČO: 50314319 ,zapísanou na Okresnom súde Žilina,vložka č.65653/L ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mrbacteria.eu, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
ii. K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
iii. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

i. Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu či našej zákazníckej linky.
ii. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 21 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.

3. Odstúpenie bez udania dôvodu

i. Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.
ii. Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@mrbacteria.eu
alebo na tel. čísle +421 907 840 000.
iii. Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade neskoršieho odstúpenia od zmluvy vám vrátime iba kúpnu cenu tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.
iv. Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu:
European distribution, logistic and customer service center, Export team s.r.o., Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia.
Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.
v. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate tovar aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali).

4. Reklamácia

i. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.
ii. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
iii. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@mrbacteria.eu alebo na tel. čísle +421 907 840 000 . Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu: European distribution, logistic and customer service center,Export team s.r.o., Priemyselná 1/2034,Liptovský Mikuláš 031 01,Slovakia, spolu s vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
v. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.
vi. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnosť nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie, a to na naše náklady. vii. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
viii. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

5. Spôsob platby a dodania

i. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.
ii. Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.

6. Ďalšie informácie

i. V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

7. Všeobecné informácie

i. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
ii. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.
iii. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
strong>iv. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.
v. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.
vi. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Odstúpenie od zmluvy ODSTÚPENIE BEZ UDANIA DÔVODU (VRÁTENIE TOVARU)

Nevybrali ste si správne? S nami sa výberu báť nemusíte. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je u nás možné do 14 dní.

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?

U nás môžete vrátiť každý tovar, ktorý ste si u nás kúpili. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate tovar aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali).

Ako mám postupovať pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu?

V lehote 14 dní od doručenia tovaru nám oznámte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@mrbacteria.eu alebo na tel. čísle +421 907 840 000 .Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu: European distribution, logistic and customer service center, Export team s.r.o., Priemyselná 1/2034,Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia.
Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. V prípade, že odstúpite v prvých 14 dňoch od doručenia tovaru, náleží vám aj náhrada nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile:
info@mrbacteria.eu alebo na tel. čísle +421 907 840 000.

Rady a tipy

Mr. Bacteria No. 1-14 známka kvality

Na našom webe môžete nakupovať výrobky značky Mr. Bacteria pod označením Mr. Bacteria No. 1-14. Všetky výrobky značky Mr. Bacteria sú vyrobené z najkvalitnejších surovín, čo zabezpečuje ich kvalitu, vysokú bakteriálnu silu a funkčnosť. Výrobky Mr. Bacteria sú preverené tisíckami spokojných zákazníkov. Vyskúšajte tiež kvalitu a funkčnosť našich výrobkov. Tešíme sa z Vašej spokojnosti s používaním našich výrobkov. Váš Mr. Bacteria e-shop tím!

Prečo produkty Mr. Bacteria

  • Záruka originality výrobkov
  • Vyrobené z najkvalitnejších surovín
  • Vysoká bakteriálna koncentrácia a účinnosť
  • Doprava od 169 EUR hodnoty nákupu zdarma
  • Celá ponuka výrobkov na sklade
  • Odoslanie objednávky do 24 hod.
  • Tisícky spokojných zákazníkov
všetky produkty

KONTAKTUJTE NÁS

go pay logo bank card
European customer infoline
(communication in English language):
+421 907 840 000
European customer infomail
(communication in English and other languages):
info@mrbacteria.eu
Top